• Čeština
  • English
  • Deutsch

Vaše cesta k co nejvyššímu odškodnění

734 116 158

Odškodnění újmy na zdraví utrpěné při dopravní nehodě v zahraničí

Dopravní nehoda v zahraničí

V důsledku volného pohybu v rámci Schengenského prostoru a minimálních hraničních kontrol je silniční doprava v Evropě propojená víc než kdy dříve. Ruku v ruce s touto skutečností ale jde i nárůst počtu dopravních nehod s mezinárodním prvkem.

Dopravní nehodou s mezinárodním prvkem je taková nehoda, kdy jsou jejími účastníky osoby z různých států, či k dopravní nehodě dojde na území jiného státu. Pokud se Vám stane, že budete účastni takové dopravní nehody v roli poškozeného, jemuž vznikne újma, víte, právem jakého státu se bude na Váš případ aplikovat?

Budete-li účastníkem dopravní nehody v zahraničí, je nutné si uvědomit, že se nehoda bude ve většině případů řídit právem státu, v němž k nehodě došlo. Pakliže tedy k dopravní nehodě dojde například na území Itálie, bude se vymáhání odškodnění řídit italským právem, a to i v případě, pokud by byl viníkem nehody občan jiného státu, například Rakouska. Jiným případem by byla situace, pokud by na území Itálie způsobila nehodu osoba, jejíž vozidlo je rovněž registrováno v České republice – pak by pro dopravní nehodu bylo rozhodným právem právo České republiky.

Obecně lze říci, že v rámci Evropské unie nejsou zásadní rozdíly v řešení dopravních nehod, avšak každý stát má odlišnou právní úpravu pro jednotlivé náhrady a jejich odškodnění. Rozdílná tedy bude například výše nemajetkové újmy, typicky bolestného a trvalých následků.

Poškozený disponuje několika možnostmi, jak při vymáhání odškodnění v důsledku zahraniční dopravní nehody postupovat. Jednou z nich je obrátit se na českého škodního zástupce zahraničního pojistitele, avšak tento postup nedoporučujeme, neboť poškozený nemá žádný dohled ani vliv na výši přiznaného odškodnění a pouze přejímá finální částku stanovenou zahraničním pojistitelem.

Další, a to doporučovanou možností, je obrátit se na naši společnost, která je díky členství advokátní kanceláře KLB Legal v mezinárodní organizaci PEOPIL schopna zajistit právní služby po celé Evropě. Tato oslovená zahraniční advokátní kancelář následně povede jednání s příslušnou zahraniční pojišťovnou a vymůže pro Vás maximální možné odškodnění dle právních předpisů daného státu.

Pokud jste byli účastníky dopravní nehody v zahraničí, neváhejte se obrátit na náš tým specialistů, kteří bezplatně posoudí Váš případ.

 

© KLB Legal s.r.o. | všechna práva vyhrazena | ochrana osobních údajů | cookies

Top