• Čeština
  • English
  • Deutsch

Vaše cesta k co nejvyššímu odškodnění

734 116 158

Odškodnění při úrazu na lyžích v zahraničí

V posledních letech se stále více vydáváme za lyžařskými zážitky do zahraničí. Bohužel přímo úměrně stoupá též počet lyžařských úrazů v rámci těchto zimních dovolených. Jak je to však v takových situacích s odpovědností za újmu na zdraví a případným odškodněním?

Desaterem pro každého lyžaře by mělo být dodržování tzv. pravidel FIS. Jedná se o základní pravidla chování na sjezdových tratích, která byla schválena Mezinárodní lyžařskou federací. Ačkoliv se nejedná o právní normu, je prakticky v rámci celé Evropy obecně uznáváno, že při porušení těchto pravidel dochází i k porušení právních norem. Typicky při porušení pravidel FIS dochází k porušení tzv. obecné prevenční povinnosti, jejíž porušení má za důsledek vznik trestněprávní či občanskoprávní odpovědnosti.

V případě střetu dvou lyžařů tak dochází ke vzniku odpovědnosti toto z lyžařů, u kterého je prokázáno, že poškozenému způsobil újmu na zdraví v důsledku porušení výše zmíněných pravidel FIS. V návaznosti na tento fakt pak poškozenému vzniká nárok na odškodnění vzniklé majetkové a nemajetkové újmy.

Jak takovou situaci řešit?

V případě zahraničního lyžařského úrazu je třeba mít na paměti, že odpovědnost a případné odškodnění se řídí právním řádem státu, v němž k lyžařskému úrazu došlo. Problematika odškodnění je obecně velmi složitá, a to zvláště v situaci, kdy ke škodné události dojde v zahraničí. Pro případné vymáhání odškodnění z lyžařského úrazu, tak lze jen doporučit vyhledání odborné právní pomoci.

© KLB Legal s.r.o. | všechna práva vyhrazena | ochrana osobních údajů | cookies

Top