• Čeština
  • English
  • Deutsch

Vaše cesta k co nejvyššímu odškodnění

734 116 158

Odpovědnost cestovní kanceláře za újmu na zdraví na dovolené

Úraz na dovolené je nepříjemný životní zážitek. Jak je to s případnou odpovědností cestovní kanceláře za újmu na zdraví vzniklou v rámci organizované dovolené?

Pořadatel zájezdu odpovídá dle občanského zákoníku zákazníku za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu, a to bez ohledu, zda jednotlivé služby poskytuje přímo cestovní kancelář či nějaký její externí poskytovatel. Jedná se o odpovědnost cestovní kanceláře bez zřetele k zavinění. Cestovní kancelář se může vyvinit pouze v případě, kdy prokáže, že porušení povinností vzniklo následkem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na její vůli.

V praxi to znamená, že cestovní kancelář odpovídá zákazníkům za újmu na zdraví vzniklou při dopravní nehodě na výletě organizovaném cestovní kanceláři. Vedle toho odpovídá cestovní kancelář v případech, kdy byl porušením povinností ze smlouvy o zájezdu tento zájezd zmařen či podstatně zkrácen a za nemajetkovou újmu vzniklou zákazníkům narušením jejich dovolené.

© KLB Legal s.r.o. | všechna práva vyhrazena | ochrana osobních údajů | cookies

Top