• Čeština
  • English
  • Deutsch

Vaše cesta k co nejvyššímu odškodnění

734 116 158

Dopravní nehoda v zahraničí: Odškodnění

Dopravní nehoda je vždy velmi traumatizujícím zážitkem, zvláště pokud se však stane při zahraniční dovolené. Jak je to však s případným odškodněním?

Stane-li se Vám dopravní nehoda v zahraničí, je nutné si uvědomit, že se daná událost bude řídit právem státu, v němž k nehodě došlo. Pokud tedy k dopravní nehodě dojde na území Slovenska, bude se odškodnění řídit slovenským právem, a to i v případě, pokud by byl viníkem nehody například Němec.

Obecně nejsou v rámci států EU zásadní rozdíly v řešení dopravních nehod, každému motoristovi lze však jen doporučit nastudovat si práva a povinnosti řidiče v případě nehody v dané zemi. Pokud však jste účastníkem dopravní nehody v zahraničí a nejste si jisti, jak postupovat, nebo jde o nehodu spornou, lze jen doporučit přivolat k nehodě místní policii.

Poškozený dopravní nehodou v zahraničí disponuje několika možnostmi, jak uplatňovat odškodnění:

  • kontaktovat národní kancelář pojistitelů státu, ve kterém k nehodě došlo;
  • obrátit se přímo na zahraničního pojistitele škůdce;
  • spojit se s škodním zástupcem zahraničního pojistitele.

Opět je však třeba upozornit, že případné odškodnění dopravní nehody utrpěné v zahraničí se řídí právem státu, v němž k nehodě došlo.

© KLB Legal s.r.o. | všechna práva vyhrazena | ochrana osobních údajů | cookies

Top